Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Opplæringskontoret Nord-Helgeland er et flerfaglig opplæringskontor, som pr. i dag bistår ca. 180 medlemsbedrifter med rekruttering, veiledning og oppfølging av bedriftenes lærlinger, instruktører og faglige ledere. I skrivende stund har vi oppfølging av ca. 340 lærlinger ute i våre medlemsbedrifter. Vårt nedslagsfelt er Nord-Helgeland, i kommunene Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy.